Influencers

星級網紅

/星級網紅/回上頁

Algie Ng

產品:Moji Yippy
Algieng

平時叫佢坐定定都好難,一有新high chair坐到唔肯落地🤣
點解粉紅色?因為媽媽鐘意lor🙈
Moji 呢張high chair 安裝方便,無須任何工具,一秒就能調整高度,仲可以摺埋非常慳位!

Algieng02
Algieng01


Name : Algie Ng (algieng)
Product Name :YIPPY家家椅
Brand : moji
Post Link : click here
Post Date :2018/12/23