Influencers

星級網紅

/星級網紅/回上頁

Monique Heung

產品:myHummy
monique
BB成日太興奮?唔想晚晚瞓得唔好?
自從我有咗甜心小熊🐻(The Sweethearts) 佢有5款聲音:
白噪音💟、粉紅噪音💓、海浪聲🌊、下雨聲🌧及 帶心跳聲音❤️
模仿係媽媽肚入邊嘅聲音 幫助按撫寶寶入睡 提升睡眠質素 最重要係通過歐盟嚴格標準
依家BB👶🏻同媽媽都可以瞓得好好啦❤️
Screenshot 2020-03-10 at 6.20.19 PM

Name : Monique Heung (m_for_monique)
Product Name : Lily
Brand : myHummy
Post Link : click here
Post Date :2019/10/24